Režim vycenil zuby

Shromáždění na protest vyřazení rozhlasových spotů Dělnické strany mělo včera v Praze nečekané rozuzlení.

Klidný průběh na Palackého náměstí, kde jsem svým projevem upozornil nejen na protiprávní rozhodnutí ředitele Českého rozhlasu, ale i na tíživé problémy dnešní doby, před kterými nejde zakrývat oči (korupce, kriminalita, imigranti), narušil jakýsi magistrátní úředníček. Zřejmě pod tíhou nedostatku vlastního sebevědomí chtěl naší akci rozpustit. Prý jsme porušovali zákony tím, že jsem hovořil o národním socialismu. Lze k této stupiditě něco dodat? Asi těžko. 
    
Policejní zásah, který přišel v horní části ulice Ječné nebyl náhodný. Klidný průvod, do té doby doprovázený policisty z antikonfliktního týmu, přerušil příjezd těžkooděnců, kteří nás všechny bez výjimky zadrželi a rozvezli na místní policejní služebny. Musím říci, že chování policistů na oddělení bylo vcelku přátelské, jeden z nich mi mimoděk prozradil, že nás bude stejně volit. Jsem přesvědčen o tom, že policisté pochybovali o oprávněnosti našeho zadržení, nicméně rozkaz přišel z nejvyšších míst.
    
Jedno je však po včerejších událostech jisté. Vstoupili jsme do nové éry Dělnické strany. Režim pochopil nebezpečí a bude se snažit represe vystupňovat. Jinak než represí to totiž nazvat nemůžeme. Tady nebylo důvodem porušení shromažďovacího práva, jak se zakomplexovaný úředníček snažil namluvit policistům, tady šlo o demonstraci síly. O snahu ukázat opozici, kdo je zde pánem a kdo chce za každou cenu, i za cenu porušování svobody slova a projevu, vycenit zuby.
    
Chtěl bych v této souvislosti poděkovat všem účastníkům, kteří přišli protest DS podpořit. Děkuji vám za odvahu, odhodlání a projevené názory. Je příjemné vidět tolik občanské statečnosti. Rovněž děkuji všem za podporující telefonáty, emaily a sms zprávy.
    
V nejbližších dnech budeme včerejší události konzultovat s právníky, vyhodnotíme veškerou dokumentaci a zcela určitě podáme trestní oznámení. Jsem přesvědčen, že bránit se musíme. Je to naše povinnost a odpovědnost vůči těm, co přijdou po nás. Nyní musíme napnout poslední síly a ve zbývajících dnech zmobilizovat co nejvíce občanů, aby přišli k evropským volbám. Volit číslo 31 je totiž nadějí nás všech!    

Tomáš Vandas, 25. května 2009

webarchív