Tomáš Vandas pro Facebook: Je třeba zlikvidovat…

…třídního nepřítele! hlásali komunisté v padesátých letech minulého století, když začali uvádět svůj program v praxi. Jak taková likvidace probíhala, to z historie známe dostatečně.

Současní čeští komunisté jsou stále parlamentní stranou a tváří se státotvorně a demokraticky. Jen občas ukáží svoji skutečnou tvář. Většinou se tak děje na jejich setkáních, kdy komunističtí funkcionáři musí před svými členy a příznivci dostatečně hlasitě kritizovat současný režim, aby si zachovali „opoziční“ rétoriku. V parlamentu však spokojeně a často spolupracují jak se socialisty, tak s občanskými demokraty.

Sobotní vydání komunistických Haló novin také volá po likvidaci. Tentokrát podhoubí neofašismu, čímž jsou myšleni členové a příznivci Dělnické strany. V komentáři autor František Hadač vyjadřuje obavy nad nebezpečím neofašizace naší země a nad volebním úspěchem nástupnické Dělnické strany (sociální spravedlnosti).

K tomu lze dodat jen jediné. Nikoliv my, národovci, ale současný establishment, jehož nedílnou součástí jsou i komunisté, je zlem pro tuto zemi a je třeba mu říci jasné NE! A to jediným možným způsobem: vůlí občanů ve volbách. Za tři měsíce máme možnost!

Tomáš Vandas, 28. únor 2010

Tento článek najdete na Facebooku Tomáše Vandase

webarchív