Tomáš Vandas pro Facebook: Nový čas

Jásot a nadšení našich odpůrců po vynesení verdiktu Nejvyššího správního soudu pomalu vyprchává. Už i ti nejzarytější z nich pochopili, že radost byla předčasná. Dělnická strana (sociální spravedlnosti) bude i nadále hájit názory občanů, kteří se nehodlají smířit s tím, co se v naší zemi děje, a odmítají sklonit hlavu.

Nejdojemnější obrázek byl, když se svorně radovali komunisté, socialisté, topolánkovci, lidovci a zelení. To bylo něco, co občan nepřehlédl a byl to jasný signál. Na jedné straně oni (vládnoucí strany prolezlé korupcí) a na straně druhé my – národovci, bojující za hospodářskou i kulturní obnovu naší země.

Jedno je jisté. Začíná nový čas. Někdo nevydrží, možná i odpadne, ale další se přidávají a vstupují již nyní do nové DSSS. Přichází okysličení, oživení, nové nápady a myšlenky. Jsem přesvědčen, že to bude jen ku prospěchu a modernizaci našeho hnutí. Překonávání překážek a problémů nás totiž utužuje, což ve svém důsledku přináší kýžené výsledky.

Je před námi velmi mnoho úkolů a náročná předvolební kampaň. A já věřím, že uspějeme!

Tomáš Vandas, 25. února 2010

Tento článek najdete na Facebooku Tomáše Vandase

webarchív