Tomáš Vandas pro Facebook: Romština na školách? A proč ne slovenština, polština..?

Ministerstvo školství plánuje zavést na základních a středních školách výuku romštiny. Ta by se měla stát volitelným jazykem a cílem ministerské strategie je přivést do školních tříd více cikánských dětí, které vinou špatné rodinné výchovy končí ve zvláštních školách.

Napadá mě, zda bude stejná pozornost věnována i jiným menšinám, třeba Polákům nebo Slovákům. Asi těžko. Přístup státu k otázce menšin je poněkud zvláštní a jednostranný. Pokud se to týká cikánské menšiny, okamžitě má vše obrovskou publicitu a hlavně prioritu. Vyhazují se ohromné finanční částky na nesmyslné projekty, které většinou končí v kapsách romských bossů, kteří si z „boje za rovnoprávnost“ udělali výnosnou živnost. Z daní všech občanů. Ostatní menšiny mají smůlu, nejsou moc vidět a hlavně: nekřičí o rasismu a utiskování.

Naším cílem je spravedlivě, bez emocí a protekcí, zajistit přístup ke vzdělání a občanským právům všem občanům České republiky, bez rozdílu národnosti či barvy pleti. Jestli je toto extremismus, to ať posoudí každý sám.

Tomáš Vandas, 17. března 2010

Tento článek najdete na Facebooku Tomáše Vandase

webarchív