VANDAS: Ombudsman je k ničemu, důležitá je vymahatelnost práva

Tomáš Vandas, předseda DSSS 15. ledna 2014 Uvolněné místo ombudsmana po Pavlu Varvařovském láká hned několik jmen, která se začínají opakovaně skloňovat: Hana Marvanová, Táňa Fischerová, Anna Šabatová či současný zástupce ombudsmana Stanislav Křeček.

Funkce veřejného ochránce práv byla zřízena zákonem v roce 1999 a jeho pravomoci jsou velice omezené. Má sice možnost provádět svá nezávislá šetření a dávat neformální návrhy či doporučení, nemůže však rušit či měnit rozhodnutí úřadů či soudů. Činnost kanceláře ombudsmana je tak spíše korespondenční, kdy odpovídá ve zdvořilostní formě na podněty či stížnosti občanů. To vše za situace, kdy náklady na roční provoz kanceláře jsou ve výši téměř 94 milionů korun.

Podle mého názoru jde o velice drahý úřad v situaci, kdy naše země po letech drancování a rozkrádání vládní sebrankou nemá peněz nazbyt. Než mít neefektivní instituci, je lepší zaměřit se na levnější variantu: fungující justici a státní správu, vymahatelnost práva a platnost zákonů pro všechny bez rozdílu. Pokud bude toto fungovat, nemusíme hledat řešení ve formě nálepek, které špatně zakrývají nedostatky v naší společnosti.    

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS

webarchív